una via crucis

     
  I stazione   II stazione   III stazione IV stazione V stazione  

 

 
  VI stazione   VII stazione   VIII stazione IX stazione X stazione  

 

 
  XI stazione   XII stazione  XIII stazione XIV stazione